ตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโครงการค่าส่ง 0 บาทจาก LINE MAN (GP)
 1. ตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโครงการค่าส่ง 0 บาทจาก LINE MAN (GP)

ตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโครงการค่าส่ง 0 บาทจาก LINE MAN (GP)

รวบรวมคำถามสำคัญจากร้านอาหารเกี่ยวกับการเข้าร่วมฟรี ค่าส่ง 0 บาท โครงสร้างค่าส่งใหม่จาก LINE MAN
writerProfile
1 พ.ค. 2021 · โดย

Q1: โครงการ "ค่าส่ง 0 บาท" (LINE MAN GP) คืออะไร และร้านจะได้รับอะไรบ้าง

A1: "ค่าส่งอาหารที่ถูกกว่า และได้รับการโปรโมทพิเศษ เพื่อช่วยให้ร้านได้รับออเดอร์ (Order) และยอดขายมากขึ้น"

Q2: ต้องการเข้าร่วมโครงการค่าส่ง 0 บาท (LINE MAN GP) ต้องทำอย่างไร

A2: ร้านสามารถสมัครเข้าร่วมด้วยตนเองผ่าน Wongnai Merchant App (WMA) โดยเปิดแอปฯ หน้าแรก (Home) แล้วกดที่ Banner สมัครโครงการ GP Partnership ค่าส่ง 0 บาท LINE MAN

โดยร้านสามารถอ่านรายละเอียดหรือกดสมัครได้ที่ปุ่ม “สมัคร LINE MAN GP” จากนั้นให้ร้านอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครตามขั้นตอนที่กำหนด 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/36bX1wk

Q3: ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ในการเข้าร่วมโครงการ ค่าส่ง 0 บาท (LINE MAN GP)

A3: การเตรียมเอกสารสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ

เอกสารที่ต้องใช้

 • กรณีสมัครในนามบุคคล
 1. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ / ผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 20 ปีขึ้นไป) 1 ชุด
 2. สำเนาสมุดบัญชี ออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน 1 ชุด
  * เอกสารทั้งหมดจะต้องเซ็นกำกับด้วยลายมือและวางลายน้ำบริเวณที่ว่างของเอกสารเท่านั้น *
 • กรณีสมัครในนามนิติบุคคล
 1. สําเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ / ผู้มีอํานาจลงนาม (อายุ 20 ปีขึ้นไป) 1 ชุด
 2. สําเนาสมุดบัญชี ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (ในนามบริษัท) 1 ชุด
 3. สําเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) 1 ชุด
 4. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด, หนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล, พร้อมวัตถุประสงค์โดยต้องจดทะเบียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน* (คัดสําเนาไม่เกิน 3 เดือน) 1 ชุด
  * เอกสารทั้งหมดต้องเซ็นสำเนาถูกต้องตามรายชื่อกรรมการหรือมีตราประทับบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัทและวางลายน้ำบริเวณที่ว่างของเอกสารเท่านั้น *
ตัวอย่างการเซ็นเอกสาร

Q4: ร้านได้รับใบแจ้งค่าบริการระบบ GP จากช่องทางใดบ้าง

A4: ใบแจ้งค่าบริการระบบ GP จะถูกส่งให้ร้านผ่าน 3 ช่องทาง

 • ช่องทางที่ 1 แจ้งเตือนบน Wongnai Merchant App (WMA)
 • ช่องทางที่ 2 แจ้งเตือนผ่าน SMS ในหมายเลขที่สมัครเข้าร่วมโครงการค่าส่ง 0 บาท
 • ช่องทางที่ 3 แจ้งเตือนผ่านอีเมลที่ร้านได้ลงทะเบียนไว้ใน Wongnai Merchant App (WMA)

Q5: เมื่อได้ใบแจ้งค่าบริการ ร้านต้องชำระเงินผ่านช่องทางใด

A5: สามารถชำระได้ผ่าน 2 ช่องทาง

 • ช่องทางที่ 1 สแกนผ่าน QR Code ที่ปรากฏในใบแจ้งค่าบริการด้านล่างผ่าน Mobile Banking ทุกแอปพลิเคชัน
 • ช่องทางที่ 2 ชำระค่าบริการผ่านธนาคารกสิกร โดยนำ BillPayment ไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรได้ทุกสาขา

Q6: รอบการชำระเงินตัดอย่างไร

A6: รอบการชำระเงินจะตัดยอดตามรอบเดือน เช่น 1 มีนาคม - 31 มีนาคม ยกเว้น กรณีที่ร้านเริ่มเข้าร่วม GP กลางเดือน รอบการชำระจะคิดนับตั้งแต่วันที่ร้านเข้าร่วมถึงสิ้นเดือนของเดือนนั้นๆ

Q7: หากร้านไม่ได้รับใบแจ้งค่าบริการ GP (Invoice) ร้านสามารถดูผ่านช่องทางใด

A7: ร้านสามารถดูได้จาก Wongnai Merchant App (WMA) ซึ่งจะแจ้งเตือนในหน้าแรก (Home) โดยจะปรากฏแถบ คุณมียอดค้างชำระ LINE MAN GP จำนวน...บาท ร้านสามารถคลิกเข้าไปดู ใบแจ้งค่าบริการ ในรอบบิลได้