สมัครเข้าร่วม LINE MAN GP พร้อมส่งเอกสารได้เอง บน Wongnai Merchant App
 1. สมัครเข้าร่วม LINE MAN GP พร้อมส่งเอกสารได้เอง บน Wongnai Merchant App

สมัครเข้าร่วม LINE MAN GP พร้อมส่งเอกสารได้เอง บน Wongnai Merchant App

พบกับ 7 ขั้นตอนการสมัครโครงการค่าส่ง 0 บาท (LINE MAN GP) ที่ทำได้เองง่ายๆ ผ่าน Wongnai Merchant App (WMA) มาร่วมเป็นหนึ่งในร้านค่าส่งถูกที่ลูกค้าถูกใจ!!
writerProfile
1 พ.ค. 2021 · โดย

สมัครได้ด้วยตัวเองแล้ววันนี้! กับโครงการค่าส่ง 0 บาท (LINE MAN GP) บน Wongnai Merchant App (WMA) สำหรับร้านอาหารที่สนใจค่าส่งถูกกว่า กระตุ้นยอดขาย เพิ่มออเดอร์ผ่านเดลิเวอรี LINE MAN

 • LINE MAN GP ช่วยให้ร้านได้รับการโปรโมทพิเศษ รับออเดอร์ (Order) และดันยอดขายมากขึ้นกว่าเดิม 2-4 เท่า!
 • ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วม LINE MAN GP ด้วยตัวเองบน Wongnai Merchant App (WMA) รอผลการอนุมัติภายใน 3-5 วันทำการ
 • List เอกสารที่ต้องใช้ ทั้งในกรณีสมัครในนามบุคคล / กรณีสมัครในนามนิติบุคคล
 • สิทธิพิเศษ ที่มอบให้ร้านเดลิเวอรีของคุณเหนือกว่าใคร เมื่อสมัครเข้าร่วม LINE MAN GP วันนี้! 

1LINE MAN GP คืออะไร?

LINE MAN GP คือ โครงการค่าส่งเริ่มต้น 0 บาท ร้านจะได้รับค่าส่งอาหารที่ถูกกว่า และได้รับการโปรโมทพิเศษ เพื่อช่วยให้ร้านได้รับออเดอร์ (Order) และดันยอดขายมากขึ้นกว่าเดิมสูงสุด 2-4 เท่า! สำหรับร้านที่เข้าร่วม LINE MAN GP (GP Model) จะมีค่าส่ง “ฟรี”  โดยระบบจะคำนวณระยะทางจากร้านอาหารถึงจุดส่งอาหารตามระยะทางจริง 

2ขั้นตอนการสมัคร LINE MAN GP
บน Wongnai Merchant App (WMA)

1. เข้าสู่หน้าแรก (Home) Wongnai Merchant App (WMA) กดไปที่ Banner (แถบด้านบนฟีเจอร์)​ สมัครโครงการค่าส่ง 0 บาท (GP Partnership)  ซึ่งจะขึ้นแถบดังกล่าวในกรณีที่ร้านเปิดใช้งานเดลิเวอรีและเพิ่มเมนูลง Wongnai Merchant App (WMA) แล้วเท่านั้น

2. ร้านสามารถอ่านรายละเอียด โครงการค่าส่ง 0 บาท (LINE MAN GP) และ การรับชำระเงินผ่าน E-Payment ได้ในแถบ ดูรายละเอียด กรณีที่ร้านต้องการสมัครเข้าร่วม LINE MAN GP ให้คลิกไปที่ปุ่ม “สมัคร LINE MAN GP” ด้านล่างสุด

ขั้นตอนการสมัคร LINE MAN GP บน Wongnai Merchant App (WMA)

3. เลือกประเภทผู้เข้าร่วมโครงการ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กด “ถัดไป”
4. ระบบจะแสดงทุกสาขาของร้าน ให้ร้านกด “ถัดไป” อีกครั้ง
5. ระบบจะให้ร้านเลือก บริการที่ร้านต้องการเข้าร่วม

 • LINE MAN Delivery ในอัตราค่าส่งพิเศษ (30% GP)
 • เข้าร่วมเฉพาะ Self Delivery หรือ Pickup (5% GP)
LINE MAN Delivery ในอัตราค่าส่งพิเศษ (30% GP) เข้าร่วมเฉพาะ Self Delivery หรือ Pickup (5% GP)

6. เมื่อทำการเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ร้านอัปโหลดเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครเข้าร่วม

7. จากนั้นให้เซ็นเอกสารในกล่องสี่เหลี่ยม แล้วจึงกด “ส่งเอกสาร” เมื่อร้านส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารและแจ้งผลการอนุมัติทาง SMS ภายใน 3-5 วันทำการ

*เมื่อกลับเข้าสู่หน้าแรก (Home) ระบบจะขึ้นแถบ ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ GP Partnership รอการอนุมัติ

ขั้นตอนการสมัคร LINE MAN GP บน Wongnai Merchant App (WMA)

3เอกสารที่ต้องใช้สมัครเข้าร่วม LINE MAN GP

 • กรณีสมัครในนามบุคคลทั่วไป 
 1. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ / ผู้มีอำนาจลงนาม อายุ 20 ปีขึ้นไป 1 ชุด (สามารถถ่ายรูปบัตรประชาชนตัวจริงส่งมาได้)
 2. สำเนาสมุดบัญชี ออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน 1 ชุด
  **หมายเหตุ : เอกสารสำเนาต้องมีการลงลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมวัตถุประสงค์กำกับทุกฉบับ
เอกสารเข้าร่วมโครงการค่าส่ง 0 บาท LINE MAN GP ของบุคคลทั่วไป
 • กรณีสมัครในนามนิติบุคคล
 1. เอกสารสัญญาการเข้าร่วมโครงการ LINE MAN Wongnai GP Model
 2. สําเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ / ผู้มีอํานาจลงนาม อายุ 20 ปีขึ้นไป 1 ชุด (สามารถถ่ายรูปบัตรประชาชนตัวจริงส่งมาได้)
 3. สําเนาสมุดบัญชี ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (ในนามบริษัท) 1 ชุด
 4. สําเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) 1 ชุด
 5. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด, หนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล, พร้อมวัตถุประสงค์โดยต้องจดทะเบียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน* (คัดสําเนาไม่เกิน 3 เดือน) 1 ชุด

  **หมายเหตุ : เอกสารสำเนาต้องมีการลงลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมวัตถุประสงค์กำกับทุกฉบับ

เอกสารเข้าร่วมโครงการค่าส่ง 0 บาท LINE MAN GP ของนิติบุคคล
 • กรณีสมัครในนามนิติบุคคล (ชาวต่างชาติ)
 1. เอกสารสัญญาการเข้าร่วมโครงการ LINE MAN Wongnai GP Model
 2. สําเนา Passport 1 ชุด (สามารถถ่ายรูป Passport ตัวจริงมา วางบนกระดาษพร้อมเซ็นกำกับ)
 3. สําเนาสมุดบัญชี ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (ในนามบริษัท) 1 ชุด
 4. สําเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) 1 ชุด
 5. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด, หนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล, พร้อมวัตถุประสงค์โดยต้องจดทะเบียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน* (คัดสําเนาไม่เกิน 3 เดือน) 1 ชุด
  **หมายเหตุ : เอกสารสำเนาต้องมีการลงลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมวัตถุประสงค์กำกับทุกฉบับ
เอกสารเข้าร่วมโครงการค่าส่ง 0 บาท LINE MAN GP ของนิติบุคคลชาวต่างชาติ

4สิทธิประโยชน์ เมื่อสมัครเข้าร่วม LINE MAN GP วันนี้!

 1. ดึงดูดลูกค้าด้วยค่าส่งฟรี* และส่วนลดค่าส่ง
 2. 
สมัครง่าย อนุมัติรวดเร็ว ไม่เกิน 5 วัน

 3. แสดงผลร้านในลำดับที่ดีที่สุดบน LINE MAN
 4. รองรับระบบ E-Payment
  *ระยะทางส่งฟรีแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ 
เอกสารประกอบการสมัคร LINE MAN GP

ร้านอาหารที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ LINE MAN GP สมัครได้ด้วยตัวเองแล้ววันนี้! คลิก : https://bit.ly/328GqZ4

หรือคลิกที่แบนเนอร์โครงการค่าส่ง 0 บาท บน หน้าแรกของ Wongnai Merchant App (WMA) แอปฯ รับออเดอร์เดลิเวอรี LINE MAN
ดาวน์โหลด Wongnai Merchant App (WMA) ฟรี!

ติดตามบทความเกี่ยวกับ LINE MAN GP และการรับออเดอร์เดลิเวอรี เพิ่มเติม