สมัครเข้าร่วม LINE MAN GP พร้อมส่งเอกสารได้เอง บน Wongnai Merchant App
  1. สมัครเข้าร่วม LINE MAN GP พร้อมส่งเอกสารได้เอง บน Wongnai Merchant App

สมัครเข้าร่วม LINE MAN GP พร้อมส่งเอกสารได้เอง บน Wongnai Merchant App

พบกับ 8 ขั้นตอนการสมัครโครงการค่าส่งอัตราพิเศษ (LINE MAN GP) ที่ทำได้เองง่ายๆ ผ่าน Wongnai Merchant App (WMA) มาร่วมเป็นหนึ่งในร้านค่าส่งถูกที่ลูกค้าถูกใจ!!
writerProfile
26 ม.ค. 2024 · โดย


สมัครได้ด้วยตัวเองแล้ววันนี้!
กับโครงการค่าส่งอัตราพิเศษ (LINE MAN GP) บนแอปพลิเคชัน Wongnai Merchant App (WMA) สำหรับร้านอาหารที่สนใจค่าส่งถูก เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขาย เพิ่มยอดออร์เดอร์กว่าที่เคย !

1รับสิทธิพิเศษเหนื่อชั้นกว่า ด้วย LINE MAN GP 

line man gp
  • รับสิทธิ์ ค่าส่งอัตราพิเศษ ดึงดูดใจให้กดสั่ง ขยายฐานพาลูกค้าใหม่เข้าร้าน!
  • รับฟรี! สื่อโฆษณาหน้าร้าน กระตุ้นการมองเห็น สร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้าน
  • เพิ่มโอกาสเข้าถึงลูกค้ากว่า 10 ล้านคน บนแอปฯ LINE MAN

2สมัคร LINE MAN GP ง่าย ๆ ด้วยตนเอง
บน Wongnai Merchant App (WMA)

line man gp

1. กดที่แบนเนอร์ “สมัครเข้าร่วม LINE MAN GP” บนหน้าแรกของแอปฯ Wongnai Merchant App
    *ร้านต้องเปิดใช้งานเดลิเวอรีและเพิ่มเมนูลง WMA ก่อนถึงจะสมัครได้

2. อ่านรายละเอียด และกดปุ่ม “สมัครเข้าร่วม LINE MAN GP”

3. เลือกร้าน/สาขา ที่ต้องการเข้าร่วม LINE MAN GP จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”

4. เลือกประเภทผู้เข้าร่วมโครงการ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล จากนั้นกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

5. กรอกข้อมูล และอัปโหลดเอกสาร ให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม ”ถัดไป” 

6. อ่านข้อตกลงให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป” 

7. กด แตะเพื่อเซ็นเอกสาร เมื่อเซ็นเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “ส่งสัญญา” จากนั้นกด "ถัดไป"

8. สมัครเข้าร่วม LINE MAN GP สำเร็จ!

ร้านจะได้รับ SMS แจ้งเตือนการอนุมัติสัญญาภายใน 7 วันทำการสามารถตรวจสอบสถานะสัญญา LINE MAN GP ได้ที่ ตั้งค่า > เอกสารสัญญา

3เอกสารที่ต้องใช้สมัครเข้าร่วม LINE MAN GP

กรณีสมัครในนามบุคคลธรรมดา

line man gp

1. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ / ผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 20 ปีขึ้นไป)
2. สำเนาสมุดบัญชี ออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน
**หมายเหตุ : เอกสารสำเนาต้องมีการลงลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมวัตถุประสงค์กำกับทุกฉบับ

กรณีสมัครในนามนิติบุคคล

line man gp

1. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ/ผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 20 ปีขึ้นไป)
2. สําเนาสมุดบัญชี ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (ในนามบริษัท)
3. สําเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด, หนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล (คัดสำเนามาไม่เกิน 3 เดือน)
**หมายเหตุ : เอกสารสำเนาต้องมีการลงลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมวัตถุประสงค์กำกับทุกฉบับ

กรณีสมัครในนามบุคคลธรรมดา (ชาวต่างชาติ)

line man gp

1. สำเนา Passport หรือ บัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว ที่ออกโดยราชการ (ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนเมื่อเทียบกับวันหมดอายุ)
2. สำเนาสมุดบัญชี ออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันที่เปิดในประเทศไทย
**หมายเหตุ : เอกสารสำเนาต้องมีการลงลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมวัตถุประสงค์กำกับทุกฉบับ

กรณีสมัครในนามนิติบุคคล (ชาวต่างชาติ)

line man gp

1. สำเนา Passport (ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนเมื่อเทียบกับวันหมดอายุ)
2. สำเนาสมุดบัญชี ออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันที่เปิดในประเทศไทย (ในนามบริษัท)
3. สําเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
4. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด พร้อมวัตถุประสงค์โดยต้องจดทะเบียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน* (คัดสําเนาไม่เกิน 3 เดือน)

**หมายเหตุ : เอกสารสำเนาต้องมีการลงลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมวัตถุประสงค์กำกับทุกฉบับ 

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ LINE MAN GP สมัครด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้! 👉🏻 คลิก 

หรือกด สมัครเข้าร่วม LINE MAN GP ที่หน้าแรกบน Wongnai Merchant App (WMA) 

ดาวน์โหลด Wongnai Merchant App (WMA) ฟรี!

ติดตามบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม