ข้อกำหนดและเงื่อนไขสินค้าควบคุมตามกฎหมาย ห้ามจำหน่าย บน LINE MAN
 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขสินค้าควบคุมตามกฎหมาย ห้ามจำหน่าย บน LINE MAN

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสินค้าควบคุมตามกฎหมาย ห้ามจำหน่าย บน LINE MAN

สินค้าควบคุมตามกฎหมาย ห้ามจำหน่ายบน LINE MAN มีอะไรบ้าง ตามมาดูกันเลย
writerProfile
29 พ.ย. 2021 · โดย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสินค้าควบคุมตามกฎหมาย ห้ามจำหน่าย บน LINE MAN

ร้านค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าสินค้าที่จำหน่ายบน LINE MAN นั้นเป็นไปตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อผลประโยชน์ของทางร้าน กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขสินค้าควบคุมตามกฎหมายของ LINE MAN ให้ครบถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก่อนลงขายอาหารหรือสินค้าผ่าน LINE MAN หากร้านค้าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ LINE MAN มีสิทธิจะนำสินค้าที่ฝ่าฝืนออกจากระบบทันที และ LINE MAN มีสิทธิระงับการจำหน่ายสินค้าของร้านค้าได้ รวมถึงเรียกร้องให้ร้านค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้น หรือดำเนินการตามกฎหมายได้ 

รายการสินค้าควบคุมตามกฎหมาย ห้ามจำหน่ายบน LINE MAN

 • เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ บุหรี่ สารเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด (แอลกอฮอล์ 0% ขายได้)
 • พืชกัญชา และส่วนต่าง ๆ ของพืชกัญชา ยกเว้น อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของกัญชา หรือใบกัญชาที่มีการแปรรูปแล้ว 
 • ใบกระท่อม และผลิตภัณฑ์จากกระท่อมทุกชนิด
 • ยา ยกเว้นยาสามัญประจำบ้าน
 • เครื่องมือทางการแพทย์บางชนิด ได้แก่

 1. ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติหนืดสําหรับใช้ในกระบวนการผ่าตัดตา
 2. ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟัน
 3. ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับเชื้อ HIV
 4. กรดไฮยาลูโรนิกชนิดฉีดเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของผิวหนัง
 5. ถุงบรรจุโลหิต
 6. เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย
 • อาวุธปืน และวัตถุระเบิด 
 • ชิ้นส่วนมนุษย์
 • สินค้าที่หมดอายุ หรือใกล้หมดอายุ

 1. ของสด เช่น นมพาสเจอร์ไรส์ ขนมปัง ต้องมีอายุคงเหลือนับจากวันหมดอายุไม่ต่ำกว่า 3 วัน
 2. ของแห้ง อาหารแห้ง ต้องมีอายุคงเหลือนับจากวันหมด อายุไม่ต่ำกว่า 1 เดือน
 • สินค้าที่ไม่มีเลข อย. หรือสินค้าที่ติดฉลาดปลอม
 • ผลิตภัณฑ์หรือรูปภาพที่มีการโฆษณาเกินจริง
 • สินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 • สินค้าที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร
 • เงินสด ธนบัตร เช็ค บัตรเครดิต หรือวัตถุที่มีตราของรัฐที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
 • สินค้าอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ รายการสินค้าควบคุมตามกฎหมาย ห้ามจำหน่ายบน LINE MAN อาจมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ร้านค้ามีหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อย่างสม่ำเสมอ

สินค้าควบคุมบน LINE MAN