ผ่อนล็อกดาวน์ 15 มาตรการผ่อนปรนร้านอาหารที่เจ้าของร้านต้องรู้
 1. ผ่อนล็อกดาวน์ 15 มาตรการผ่อนปรนร้านอาหารที่เจ้าของร้านต้องรู้

ผ่อนล็อกดาวน์ 15 มาตรการผ่อนปรนร้านอาหารที่เจ้าของร้านต้องรู้

ประกาศแล้ว! 15 มาตรการผ่อนปรนร้านอาหาร เตรียมตัวให้พร้อม อ่านให้ครบก่อนประกาศบังคับใช้จริง
writerProfile
20 พ.ค. 2020 · โดย
 • สถานการณ์ยังคงต้องเฝ้าระวัง เพราะยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทุกวัน
 • กทม. ออก 15 มาตรการผ่อนปรนร้านอาหาร เพื่อให้ร้านเตรียมตัวก่อนประกาศบังคับใช้จริง

จากอัตราผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่พบน้อยลง ทำให้ผู้ว่าฯ อัศวิน ขวัญเมือง ออกมาประกาศ 15 มาตรการผ่อนปรนร้านอาหาร / เครื่องดื่ม เพื่อเป็นแนวทางให้ร้านได้เริ่มเตรียมตัวก่อนประกาศบังคับใช้มาตรการจริง

แต่แน่นอนครับว่า รัฐบาลยังคงอยากให้ทุกฝ่าย รวมถึงร้านอาหารเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 กลับมาในระลอกสอง

15 มาตรการผ่อนปรนร้านอาหาร / เครื่องดื่ม จากผู้ว่าฯ อัศวิน ขวัญเมือง

 1. มีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิพนักงานและลูกค้าทุกคน
 2. เว้นระยะการทานในร้าน ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร
 3. งดให้บริการร้านอาหารประเภทลูกค้าประกอบอาหารที่โต๊ะเอง เช่น ชาบู สุกี้ หรือปิ้งย่าง (นั่งได้กรณีเว้นระยะ มีฉากกั้น)
 4. งดให้บริการบุฟเฟต์ที่ลูกค้าหยิบหรือตักเอง แต่สามารถให้บริการอาหารบุฟเฟต์ที่สั่งจากรายการอาหารได้
 5. งดจำหน่ายแอลกอฮอล์ทุกชนิด
 6. งดการเล่นดนตรี หรือแสดงสด
 7. มีฉากใสกั้นระหว่างลูกค้า และอาหาร
 8. จัดให้มีที่ล้างมือ พร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% สำหรับทำความสะอาดมือ ณ จุดเข้า-ออก บริเวณต่าง ๆ ของร้านตามความเหมาะสมของพื้นที่
 9. ต้องทำความสะอาดสุขาทุกชั่วโมง หากไม่สามารถปฏิบัติตามได้ให้งดให้บริการสุขา
 10. ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ด้วยน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) 0.1% ทุกครั้งเมื่อลูกค้าใช้บริการเสร็จ
 11. ทำความสะอาดพื้น ทางเดิน ราวบันได ห้องน้ำ ลูกบิดจับประตูหรือเคาน์เตอร์ ด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เช่น ผงซักฟอกโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) 0.1% อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
 12. ร้านอาหารที่ติดเครื่องปรับอากาศต้องมีมาตรการเปิด-ปิดร้านอาหารเป็นช่วงเวลา เพื่อเว้นช่วงเวลาในการทำความสะอาด และระบายอากาศทุก 2-3 ชั่วโมง
 13. มีมาตรการเข้มงวดกับการทำความสะอาดภาชนะ จาน ชาม ช้อน ส้อม และอุปกรณ์ต่าง ๆ
 14. การต่อแถวซื้ออาหารหรือรอเข้าร้าน ต้องมีระบบการเข้าแถวที่เว้นระยะห่างของลูกค้า 2 เมตร โดยร้านค้าต้องทำสัญลักษณ์จุดยืนให้ลูกค้า และมีพนักงานคอยควบคุม / จัดคิวให้มีระยะห่างอย่างเคร่งครัดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อทางเท้าหรือสถานที่ใกล้เคียง
 15. เจ้าของร้านต้องกำกับกิจการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้
มาตรการผ่อนปรนร้านอาหาร ช่วง COVID-19

มาตรการด้านการจัดระบบภายในร้านอาหาร 

มาตรการผ่อนปรนร้านอาหาร ช่วง COVID-19

มาตรการด้านความสะอาด

มาตรการผ่อนปรนร้านอาหาร ช่วง COVID-19

สิ่งที่ร้านอาหารต้องงดและปฏิบัติตาม

มาตรการผ่อนปรนร้านอาหาร ช่วง COVID-19

ทั้ง 15 มาตรการผ่อนปรนร้านอาหารในข้างต้นเป็นมาตรการพื้นฐานที่ร้านอาหารควรปฏิบัติตาม ซึ่งหากมีประกาศอย่างเป็นทางการ หรือระเบียบข้อบังคับเพิ่มเติม ขอให้ร้านติดตามข้อมูลและสถานการณ์รายวันหรือรายสัปดาห์ พร้อมเตรียมตัวให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นด้วยครับ 

ติดตามบทความเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารเพิ่มเติม