สร้างมาตรฐานความสะอาดร้านอาหารด้วยการอบรมจากกรมอนามัย ป้องกัน COVID-19
 1. สร้างมาตรฐานความสะอาดร้านอาหารด้วยการอบรมจากกรมอนามัย ป้องกัน COVID-19

สร้างมาตรฐานความสะอาดร้านอาหารด้วยการอบรมจากกรมอนามัย ป้องกัน COVID-19

เสริมความมั่นใจให้ลูกค้าจากวิกฤต COVID-19 ด้วยประกาศนียบัตรออนไลน์ร้านอาหาร รับรองการอบรมจาก “กรมอนามัย” ในโครงการ Clean Together คนไทยรวมพลังป้องกันโรค
writerProfile
20 พ.ค. 2020 · โดย
 • เสริมสร้างมาตรฐานความสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ด้วยโครงการ Clean Together คนไทยรวมพลังป้องกันโรค จาก กรมอนามัย
 • รับประกาศนียบัตรออนไลน์ (E-Certificate) สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้ทันที โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

Wongnai ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน กรมอนามัย ผลักดันโครงการ Clean Together คนไทยรวมพลังป้องกันโรค เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานความสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ให้แก่ร้านอาหารทั่วประเทศไทย พร้อมรับประกาศนียบัตรออนไลน์ (E-Certificate) ฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า

ระบบ Thai stop COVID คืออะไร?

ระบบ Thai stop COVID คือ ระบบที่กรมอนามัยสร้างขึ้นมาเพื่อรณรงค์ให้ความรู้มาตรฐานความสะอาดปลอดภัย พร้อมชี้แจงแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า สามารถประเมินและป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาด COVID-19

ทั้งนี้ กรมอนามัยยังมี คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรน วิดีโอแนะนำและอบรมมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยจาก COVID-19 ตลอดจนบริการข้อมูลให้แก่ประชาชนทั่วไปด้วยเช่นกัน

ร้านอาหารได้รับอะไรจากแพลตฟอร์ม Thai stop COVID ภายใต้โครงการ clean together ของกรมอนามัย

 1. ร้านจะได้รับความรู้และป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ได้อย่างเหมาะสม
 2. รองรับการประเมินและป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาด COVID-19
 3. รองรับสถานบริการและสถานประกอบการปฏิบัติตามแนวทาง / มาตรการ / มาตรฐานที่กำหนดให้มีความปลอดภัยจากการติดเชื้อ COVID-19
 4. ร้านจะได้รับประกาศนียบัตร (E-Certificate) รับรองมาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า

ขั้นตอนการอบรมและรับประกาศนียบัตรออนไลน์ (E-Certificate)

1. เข้าใช้งานระบบ Thai stop COVID โดยพิมพ์ https://stopcovid.anamai.moph.go.th/

2. การเข้าร่วมของสถานประกอบการ

2.1 เลือกประเภทสถานประกอบการ ได้แก่ ร้านอาหาร, ตลาด, ร้านสะดวกซื้อ, ส่งอาหาร, โรงแรมที่พัก, รถสาธารณะ, ห้างสรรพสินค้า, สถานศึกษา, ฟิตเนส / สปา, ศาสนสถาน, สำนักงาน, ร้านเสริมสวย เป็นต้น

2.2 ประเมินมาตรฐาน (Checklist) ความสะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด (ผ่านมาตรฐานครบทุกข้อ) สำหรับสถานประกอบการ / สถานที่สาธารณะ

 • ตรวจสอบปักหมุดพิกัดในแผนที่ Thai stop COVID จะมีระบบให้ประชาชนแนะนำติชมสถานประกอบการ / สถานที่สาธารณะ
 • รับประกาศนียบัตร (E-Certificate) สามารถพิมพ์ และเซ็นรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ โดยผู้ประกอบการ / ผู้ดูแลสาธารณะ และนำไปประกาศที่สถานประกอบการ / สถานที่สาธารณะ จะมี QR Code ให้ประชาชนแนะนำติชมสถานประกอบการ / สถานที่สาธารณะ
 • รายการประเมินมาตรฐาน (Checklist) โดยพิมพ์ ติดประกาศหน้าร้าน

2.3 ศึกษาการใช้โปรแกรมในวิดีโอสาธิต ได้แก่ การลงทะเบียนผู้ประกอบการ, วิดีโอแนะนำระบบ Thai stop COVID, อบรมมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด 19 เป็นต้น

3. การเข้าร่วมของประชาชน

3.1 ตรวจสอบพิกัด สถานประกอบการที่มีมาตรฐานป้องกันโควิด-19 ในแผนที่ Thai stop COVID

3.2 แนะนำติชมสถานประกอบการ / สถานที่สาธารณะ จากประชาชน

3.3 แบบทดสอบความรอบรู้ COVID-19 (ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด) สำหรับประชาชน

 • รับประกาศนียบัตร (E-Certificate)

3.4 ประชาชนสามารถตรวจสอบความเสี่ยงของตัวเองว่า เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 มากน้อยขนาดไหน รับทราบข่าวจริงและข่าวปลอม จากทางราชการ

ขั้นตอนการอบรมและรับประกาศนียบัตรออนไลน์ (E-Certificate) จากกรมอนามัย

สำหรับร้านที่ต้องการทำความเข้าใจกับ ระบบ Thai stop COVID และ ขั้นตอนการรับประกาศนียบัตร (E-Certificate) รับรองร้านอาหาร เพิ่มเติม คลิก >> https://bit.ly/2L6VLAR

ติดต่อประสานงานได้ที่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข stopcovid@anamai.mail.go.th หรือ 081-137-1633

ติดตามบทความเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารเพิ่มเติม