1. รวมรูป ร้านอาหาร ใต้ถุนข้าวปุ้น ชัยภูมิ (ใต้ถุนข้าวปุ้น) โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน ใต้ถุนข้าวปุ้น - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคาหรือสมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ