โปรโมชั่นของร้าน Cafe de' Forest - Wongnai

โปรโมชั่น บัตรข้าราชการ ลด 10 % เมื่อสั่งเมนูในหมวด เมนูอิตาเลี่ยน-ปั่น, เมนูปั่น, เมนูอิตาเลี่ยน-ร้อน, เมนูsoda, เมนูเย็น, เมนูร้อน, Iced Coffee, Smoothie
โปรโมชั่น บัตรข้าราชการ ลด 10 % เมื่อสั่งเมนูในหมวด เมนูอิตาเลี่ยน-ปั่น, เมนูปั่น, เมนูอิตาเลี่ยน-ร้อน, เมนูsoda, เมนูเย็น, เมนูร้อน, Iced Coffee, Smoothie
โปรโมชั่น ลดเครื่องดื่ม10% ลด 10 % เมื่อสั่งเมนู Mocha Espresso Frappe, Strawberry soda, Latte Frappe, Piccolo Latte D, Kiwi soda, Iced Cappuccino, Espresso Macchiato, Espresso Hot D, Cafe' Latte Hot, Iced Hazelnut Latte, Lime honey soda, Iced Americano, Espresso On The Rock, Caramel Macchiato hot  D, Cappuccino Hot D, Espresso Macchiato D, Flat White, Mocha Caramel iced, Mocha Caramel EF, Espresso Hot, Iced Cafe' Latte, Green Apple soda, Cafe' Latte Hot D, White choc Macchiato iced, Flat White D, Americano Hot D, Espresso Con Panna D, Forest signature, Americano Hot, Cafe' Mocha hot, Cappuccino Hot, Espresso Con Panna, Espresso yenn, Iced Toffee nut Latte, Espresso Frappe, White choc Macchiato EF, Iced Cafe' Mocha, Cafe' Mocha hot D, Piccolo Latte, Blue curacao soda, Lychee lemon soda, Cappuccino Frappe, Caramel Macchiato EF, Iced Caramel Macchiato, Caramel Macchiato hot
โปรโมชั่น ลดเครื่องดื่ม10% ลด 10 % เมื่อสั่งเมนู Mocha Espresso Frappe, Strawberry soda, Latte Frappe, Piccolo Latte D, Kiwi soda, Iced Cappuccino, Espresso Macchiato, Espresso Hot D, Cafe' Latte Hot, Iced Hazelnut Latte, Lime honey soda, Iced Americano, Espresso On The Rock, Caramel Macchiato hot D, Cappuccino Hot D, Espresso Macchiato D, Flat White, Mocha Caramel iced, Mocha Caramel EF, Espresso Hot, Iced Cafe' Latte, Green Apple soda, Cafe' Latte Hot D, White choc Macchiato iced, Flat White D, Americano Hot D, Espresso Con Panna D, Forest signature, Americano Hot, Cafe' Mocha hot, Cappuccino Hot, Espresso Con Panna, Espresso yenn, Iced Toffee nut Latte, Espresso Frappe, White choc Macchiato EF, Iced Cafe' Mocha, Cafe' Mocha hot D, Piccolo Latte, Blue curacao soda, Lychee lemon soda, Cappuccino Frappe, Caramel Macchiato EF, Iced Caramel Macchiato, Caramel Macchiato hot