Denta House กล้วยน้ำไท
9
map
ถนนพระราม4 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร (ตั้งอยู่ริมถนนพระราม 4 เลยตึกมาลีนนท์ 300 เมตร ติดธนาคารนครหลวงไทย เยื้องซอย ม. กรุงเทพ)
โทร: 02- 665-6148, 02-259-2157
บริการ