บริการของร้าน MOGA Hair Salon (Thailand) เซ็นทรัลเวิลด์

ดัดดิจิตอล (น้ำยาลอรีอัล)

THB 5,500

ดัดดิจิตอล (น้ำยา Milbon จากประเทศญี่ปุ่น)

THB 6,500

ตัดผม

THB 1,200

ตัดผมชาย

THB 1,100