บริการของร้าน Denta House พร้อมพงษ์

อุดฟัน

THB 650

ถอนฟัน

THB 900

ผ่าฟันคุด

THB 3,600

ขูดหินปูนพร้อมขัดฟัน

THB 900

ทันตกรรมรากเทียม

THB 50,000

ขัดฟันพร้อมเคลือบฟลูออไรด์

THB 500

ฟอกสีฟันแบบฉายแสง

THB 10,000

ฟอกสีฟันแบบฟอกที่บ้าน

THB 10,000

จัดฟัน / ดัดฟัน

THB 40,000