1. ร้านในอำเภอเมืองชลบุรี
  2. ร้าน นิติพลคลินิก (Nitipon Clinic) เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
นิติพลคลินิก เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
1
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ชลบุรี (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาชลบุรี ชั้น 2)
โทร: 038-053-597
บริการ