1. ร้านในเขตประเวศ
  2. ร้าน นีตนาทคลินิกเวชกรรม (NITANAT CLINIC) เซ็นทรัลพลาซา บางนา
map
1091 ถนนบางนา-ตราด กรุงเทพมหานคร (ห้อง 521 เอ ชั้น 5)