Meko Clinic เซ็นทรัลพระราม 2
ก่อนแก้ไข จมูกทั้งเอียง ทั้งจะทะลุคะ
อัฟเดตความสวย หลังแก้ไขจมูกรอบที่ 5เราทำการเสริมจมูก และทำการแก้ไขมาจำนวน 4 ครั้งโดยที่ครั้งที่ 4 ทำให้เรารู้สึกท้อแท้ โดยประสบการณืแก้ไขจมูกนั้น มีทั้งปลายทะลุ และปลายบุ๋ม สุดท้ายเราทำการแก้ไขจมูกที่ เมโกะคลินิก สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 โดยคุณหมอศุภศิษฎ์โดยคุณหมอใช้เนื้อบริเวณก้น คุณหมอแนะนำว่าสามารถแก้จมูกและเล็มเนื้อที่ปลายจมูกแก้รอยบุ๋ม โดยใช้เนื้อที่ก้นเพื่อจะได้หนากว่าใช้เนื้อหลังหู ตอนแรกไม่คิดว่าจะสามารถแก้ไขได้แต่คุณหมอสามารถทำได้คะ ตอนนี้รู้สึก happy มาก เพราะสวยขึ้นมากด้วยคะ... อ่านต่อ
1 Like0 Comment
LikeShare
photo