Clarins Skin Spa เซ็นทรัลบางนา
เป็นสปาที่กวนใจทุกครั้งที่ใช้บริการในขณะใช้บริการสปา พนักงานก็พยายามขาย course พอออกมานั่งพักด้านนอกก็ตามมาขายต่อ เกิดขึ้นทุกครั้งจนเบื่อหน่าย พนักงานได้สนใจว่าจะมี course เหลือมากน้อยยังไง ยัดเยียดขายอย่างเดียว ส่วนคุณภาพของสปา ค่อนข้างแปลกใจตรงที่ course เดียวกันแต่พนักงานต่างคนก็นวดต่างกัน มาตราฐานคือ? เคยเจอพนักงานเผลอพูดออกมาด้วยว่าลืมทำ relaxing อ่ะค่ะ งง!!! หมด course คงไม่ต่อครับ จ่ายครั้งละสามพันได้บริการไม่สมราคา... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo