Smile gallery dental clinic อุดมสุข
โปรโมชั่นที่แจ้งไม่เคลียร์นะคะ จริงๆมีเก็บคชจเพิ่มค่ะถามรายละเอียดดีๆนะคะ เราเจอประสบการณ์ที่แย่มาก มีเซลล์โทรแจ้งโปรโมชั่นขูดหินปูนประกันสังคม 900 รับบัตร starbuck 200 นะคะ พอเข้าไปจริงๆแจ้งว่าหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจาก 900 บาท แล้วเราไม่เอาบัตร starbuck สามารถเลือกเป็น voucher มูลค่า 300 บาท คือใช้ประกันสังคม 900 บาทได้วงเงิน 1200 บาท พอทำเสร็จ แจ้งค่าใช้จ่าย 1110 บาท ถ้าเลือกเป็น voucher 300 บาท ลดได้แค่ 100 บาท ยังไงก็ต้องจ่ายส่วนต่าง ค่าอุปกรณ์เองอีก 110 บาท ผู้จัดการแจ้งว่าเป็นคชจที่ต้องจ่าย และเคยมีเคสลูกค้าร้องเรียนแบบนี้มาแล้ว ก็ต้องจ่ายเหมือนกัน!!!... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo