Ramilla
มาใช้บริการ Wax แล้วประทับใจค่ะ น้องพนักงานบริการดี พูดจาดี สุภาพ ชวนคุยไปด้วย สถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ สะอาดมากค่ะดูจากเพื่อนๆ รีวิวใน wongnai แล้วอยากมาลองดูบ้าง วันนี้มาลองใช้บริการครั้งแรกค่ะ ประทับใจมากค่ะ น้องพนักงานบริการดี พูดจาดี สุภาพ ชวนคุยไปด้วย ลืมเวลาไปเลยค่ะ สถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ สะอาดมากค่ะ ฝากตังเป็นลูกค้าประจำเลยค่ะ... อ่านต่อ
4 Likes0 Comment
LikeShare
photo