การเอกซ์เรย์ในช่องปาก

THB 200

การถ่ายเอกซ์เรย์เซพาโลเมตริก

THB 800

ขูดหินปูน พร้อมขจัดคราบฟันด้วย Airflow

THB 800

ฟอกสีฟัน ด้วยแสง BT cool

THB 5,000

ฟอกสีฟัน ด้วยระบบ Metoo

THB 9,000

จัดฟัน ปกติ

THB 45,000

จัดฟัน ระบบดามอน

THB 80,000