Ce-Leb ทองหล่อ
รอบนี้ขอนู้ดๆ
ไม่เคยผิดหวังเลย 🖤ปกติเป็นคนหน้าเล็บกว้างใหญ่ไพศาลเหมือนผู้ชาย แต่ช่างก็สามารถตกแต่งให้ดูดีได้ ยิ่งทาสีนู้ดๆแบบนี้ ยิ่งดูดี มือขาวไปเลย ... ก็ต้องยอมรับว่าถูกใจ บางทีไม่สะดวกเข้าไปร้านอื่นมากี่ร้าน ก็ไม่ถูกใจเท่าที่นี่💕... อ่านต่อ
1 Like0 Comment
LikeShare
photo