รูปร้าน Villa Clinic
ปิด จะเปิดในวันอังคาร เวลา 13:00