Srimantra Spa เชียงใหม่
Pyramid Crystal, Sound Therapy
ศรีมันตรา สปามีความโดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวเข้ากับวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งก่อให้เกิดจินตนาการถึงสถานที่ที่ผ่อนคลายในสไตล์ถ้ำและล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติมีการให้บริการนวดทั้งในรูปแบบไทยล้านนาและตะวันตกมีการผสมผสานท่านวดที่เป็นเอกลักษณ์อีกทั้งยังมีการนำใช้เสียงบำบัดให้ผู้รับบริการได้ปลดปล่อยจิตใจพร้อมกับการทำสมาธิโดยการใช้ Pyramid Crystal... อ่านต่อ
1 Like0 Comment
LikeShare
photo