โปรโมชั่นของร้าน บ้านเราแหนมเนือง(แดงแหนมเนือง จ.หนองคาย) ราชพฤกษ์ - Wongnai

บัตรเคดดิตกรุงศรีฯรับส่วนลดค่าอาหาร10%เมื่อทานครบ500ขึ้นไป(แหนมเนืองกับเครื่องดื่มและของหวานงดร่วมรายการ)
บัตรเคดดิตกรุงศรีฯรับส่วนลดค่าอาหาร10%เมื่อทานครบ500ขึ้นไป(แหนมเนืองกับเครื่องดื่มและของหวานงดร่วมรายการ)ใช้ได้ถึงวันที่ 30 ส.ค. 2020