รูปร้าน Slender Slimming  ลาดพร้าว
ปิด จะเปิดในวันอังคาร เวลา 10:30