รูปร้าน Gracia the private clinic
ปิด จะเปิดในเวลา 16:30