The Home Massage ระแกง
The Home Massage สปาในฝัน น่าจะครองใจนักท่องเที่ยว ผู้ใช้บริการ ในนามของการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ อย่างยั่งยืน17-10-2019. The Home Spa เดอะโฮมมาสสาจ แจ่งขะต๊ำ ถนนระแกง ( หลังวัดพวกช้าง ) เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในจังหวัดเชียงใหม่ จะมีทั้งหมด 4 มุมเมือง ซึ่งภาษาเหนือเรียกว่าแจ่ง... เช่นแจ่งหัวลิน แจ่งศรีภูมิ แจ่งกู่เฮือง แจ่งขะต๊ำ ทั้งสี่หัวมุมเมือง ล้วนมีที่มา จากอดีตสู่ปัจจุบัน คงความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองล้านนา The Home Spa คือสปาที่ใช้คอนเซ็ปต์ "Love is all around" หรือการใช้ความรักที่อยู่รอบๆตัวดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นการสร้างความสุข รอยยิ้ม และความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว ด้วย คอร์สสปายอดนิยม คอร์สแนะนำ Wow! Hatcha Lan-na Massage เป็นการรวมการนวดสามอย่างเข้าด้วยกัน คือนวดไทย นวดน้ำมัน และนวดประคบ รวมไปถึง Body wrap, Body scrub, facial treatment และ hand & foot care นอกจากคอร์สสปายอดนิยม ยังมีสปาแพคเกจ เช่น Relaxing feet care, Relaxing whole body mix, Sweet Lover Honeymoon เป็นต้น บริการในรูปแบบนวดตามแผน เช่น The Classical Thai Massage , Aloe Vera After Sun Massage และ Traditional Thai Massage with Herbal Compress The Home Spa มีการบริการที่เน้นถึง การดูแลเอาใจใส่ ควบคู่กับศาสตร์แห่งการบำบัด อีกทั้งยังต้องมีใบประกาศ รวมถึงใบประกอบวิชาชีพ ในการดูแลลูกค้าที่ใช้บริการ ให้ตรงไปตามแบบแผน หรือแบบฉบับ อันจะเป็นการทำให้ผู้ใช้บริการได้สัมผัสถึงความสุข สร้างความทรงจำได้อย่างยอดเยี่ยม ขอแนะนำ คุณ ไผ่ เลิศรมยานันท์ ผู้ประกอบการที่คำนึงถึง ประโยชน์ของผู้ใช้บริการ เป็นสิ่งสำคัญที่สุด โดยพร้อมจะสร้างความสุขความประทับใจ ในราคาที่เป็นไปได้ The Home Spa คือความพร้อมในการต้อนรับ และส่งผ่าน ในรูปแบบการบริการสปา มอบสู่ลูกค้าคนสำคัญ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่การท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ ได้อย่างยั่งยืน จากประสบการณ์การท่องเที่ยว และมีโอกาสได้สัมผัสการบริการ ซึ่งในครั้งนี้ ขอแชร์ The Home Spa ที่ตรงตามคอนเซ็ปต์ การใช้ความรักอยู่รอบๆตัว มอบสู่ลูกค้าคนสำคัญ เพื่อจะได้เป็นตัวอย่าง เป็นตัวเลือกสำคัญ ในการใช้บริการสปา ในขณะที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างถูกต้องชัดเจน ขอบคุณ... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo