ตรีสุรางค์ คลินิก มหาชัย
มีปัญหาเกี่ยวกับกระเปาะแก้มข้างปากครับ เลยมาปรึกษาคุณหมอ และได้ฉีดแฟต สลายกระเปาะแก้ม ด้วยตัว CC Fat Bomb ไปจะบอกดีมากกก เห็นผลหลังจากที่ทำเลยครับ ตัวกระเปาะแก้มที่เป็นปัญหาก็หายไปหลังฉีดเลย!!!... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo