โปรโมชั่นของร้าน Funky grill - Wongnai

โปรโมชั่น บัตรของขวัญGift Voucher@100 ลด 100 บาท เมื่อสั่งเมนูในหมวด สินค้าแบรนด์ฟังกี้, สินค้า/ค่าบริการ/ส่วนลด, เมนู1-25, เมนู51-55, เมนู 26-50 ครบ 1 บาท
โปรโมชั่น บัตรของขวัญGift Voucher@100 ลด 100 บาท เมื่อสั่งเมนูในหมวด สินค้าแบรนด์ฟังกี้, สินค้า/ค่าบริการ/ส่วนลด, เมนู1-25, เมนู51-55, เมนู 26-50 ครบ 1 บาท
โปรโมชั่น บัตรของขวัญGift Voucher@200 ลด 200 บาท เมื่อสั่งเมนูในหมวด สินค้าแบรนด์ฟังกี้, สินค้า/ค่าบริการ/ส่วนลด, เมนู1-25, เมนู51-55, เมนู 26-50 ครบ 1 บาท
โปรโมชั่น บัตรของขวัญGift Voucher@200 ลด 200 บาท เมื่อสั่งเมนูในหมวด สินค้าแบรนด์ฟังกี้, สินค้า/ค่าบริการ/ส่วนลด, เมนู1-25, เมนู51-55, เมนู 26-50 ครบ 1 บาท
โปรโมชั่น บัตรของขวัญGift Voucher@300 ลด 300 บาท เมื่อสั่งเมนูในหมวด สินค้าแบรนด์ฟังกี้, สินค้า/ค่าบริการ/ส่วนลด, เมนู1-25, เมนู51-55, เมนู 26-50 ครบ 1 บาท
โปรโมชั่น บัตรของขวัญGift Voucher@300 ลด 300 บาท เมื่อสั่งเมนูในหมวด สินค้าแบรนด์ฟังกี้, สินค้า/ค่าบริการ/ส่วนลด, เมนู1-25, เมนู51-55, เมนู 26-50 ครบ 1 บาท
โปรโมชั่น FOOD PANDA Duo1@179 ลด 30 บาท เมื่อสั่งเมนูในหมวด Panda 1-25, เครื่องดื่มFOOD PANDA, Panda 26-50, Panda 51-56 ครบ 184 บาท
โปรโมชั่น FOOD PANDA Duo1@179 ลด 30 บาท เมื่อสั่งเมนูในหมวด Panda 1-25, เครื่องดื่มFOOD PANDA, Panda 26-50, Panda 51-56 ครบ 184 บาท
โปรโมชั่น FOOD PANDA Duo@299 ลด 60 บาท เมื่อสั่งเมนูในหมวด Panda 1-25, เครื่องดื่มFOOD PANDA, Panda 26-50, Panda 51-56 ครบ 309 บาท
โปรโมชั่น FOOD PANDA Duo@299 ลด 60 บาท เมื่อสั่งเมนูในหมวด Panda 1-25, เครื่องดื่มFOOD PANDA, Panda 26-50, Panda 51-56 ครบ 309 บาท
โปรโมชั่น FOOD PANDA Duo3@399 ลด 144 บาท เมื่อสั่งเมนูในหมวด Panda 1-25, เครื่องดื่มFOOD PANDA, Panda 26-50, Panda 51-56 ครบ 468 บาท
โปรโมชั่น FOOD PANDA Duo3@399 ลด 144 บาท เมื่อสั่งเมนูในหมวด Panda 1-25, เครื่องดื่มFOOD PANDA, Panda 26-50, Panda 51-56 ครบ 468 บาท
โปรโมชั่น ส่วนลดคุณเฟิร์ส ลด 10 % เมื่อสั่งเมนูในหมวด Lineman 51-56, Panda 1-25, Lineman 26-50, BUFFER , เครื่องดื่ม 21-33, เบียร์, เครื่องดื่มFOOD PANDA, สินค้าแบรนด์ฟังกี้, Grab 1-25, Grab 51-56, สินค้า/ค่าบริการ/ส่วนลด, Panda 26-50, ผัก, Lineman 1-25, ค่าบริการ, เครื่องดื่มฟังกี้ GRAB, เนื้อสัตว์, เครื่องดื่ม, เครื่องดื่ม 1-21, ประเภทการชำระเงิน, เมนู1-25, Panda 51-56, Grab 26-50, PREMIUM MUNU, เมนู51-55, เครื่องดื่ม 34-48, เมนู 26-50, เครื่องดื่มฟังกี้ Lineman, สินค้าแบรนด์ฟังกี้, ทะเล ครบ 1 บาท
โปรโมชั่น ส่วนลดคุณเฟิร์ส ลด 10 % เมื่อสั่งเมนูในหมวด Lineman 51-56, Panda 1-25, Lineman 26-50, BUFFER , เครื่องดื่ม 21-33, เบียร์, เครื่องดื่มFOOD PANDA, สินค้าแบรนด์ฟังกี้, Grab 1-25, Grab 51-56, สินค้า/ค่าบริการ/ส่วนลด, Panda 26-50, ผัก, Lineman 1-25, ค่าบริการ, เครื่องดื่มฟังกี้ GRAB, เนื้อสัตว์, เครื่องดื่ม, เครื่องดื่ม 1-21, ประเภทการชำระเงิน, เมนู1-25, Panda 51-56, Grab 26-50, PREMIUM MUNU, เมนู51-55, เครื่องดื่ม 34-48, เมนู 26-50, เครื่องดื่มฟังกี้ Lineman, สินค้าแบรนด์ฟังกี้, ทะเล ครบ 1 บาท
โปรโมชั่น Lineman Duo1@129 ลด 6 บาท เมื่อสั่งเมนูในหมวด Lineman 51-56, Lineman 26-50, Lineman 1-25, เครื่องดื่มฟังกี้ Lineman ครบ 100 บาท
โปรโมชั่น Lineman Duo1@129 ลด 6 บาท เมื่อสั่งเมนูในหมวด Lineman 51-56, Lineman 26-50, Lineman 1-25, เครื่องดื่มฟังกี้ Lineman ครบ 100 บาท
โปรโมชั่น Lineman Duo2@129 ลด 21 บาท เมื่อสั่งเมนูในหมวด Lineman 51-56, Lineman 26-50, Lineman 1-25, เครื่องดื่มฟังกี้ Lineman ครบ 100 บาท
โปรโมชั่น Lineman Duo2@129 ลด 21 บาท เมื่อสั่งเมนูในหมวด Lineman 51-56, Lineman 26-50, Lineman 1-25, เครื่องดื่มฟังกี้ Lineman ครบ 100 บาท
โปรโมชั่น Lineman Duo3@129 ลด 31 บาท เมื่อสั่งเมนูในหมวด Lineman 51-56, Lineman 26-50, Lineman 1-25, เครื่องดื่มฟังกี้ Lineman ครบ 100 บาท
โปรโมชั่น Lineman Duo3@129 ลด 31 บาท เมื่อสั่งเมนูในหมวด Lineman 51-56, Lineman 26-50, Lineman 1-25, เครื่องดื่มฟังกี้ Lineman ครบ 100 บาท