รูปร้าน Aquila Clinic
ปิด จะเปิดในวันอังคาร เวลา 11:30