รีวิว เฟียร์ ซาลอน

รีวิวจากผู้ใช้บริการ
จัดเรียง : ยอดนิยม
1
2
3
4
5
จัดไปได้ทุกทรง

ส่งเสริมกำลังใจ สำหรับข้อความที่กล่าวว่า "พวกเขา [สรรพสัตว์] ไม่ตัดกิเลสหรือห่างจากกามคุณ 5 [อ้างอิง สัทธรรมปุณฑริกสูตร ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 369] จะทำให้อายตนะสะอาดบริสุทธิ์และขจัด [บาป] ของตนได้อย่างไร บันทึกคำสอนปากเปล่ากล่าวว่า ข้อความนี้กล่าวว่ากิเลสเท่ากับโพธิญาณ และเกิดตายเท่ากับนิพพาน สำหรับผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตร โลภก็คือโลภและยังคงเป็นสภาพเช่นนั้น โกรธก็คือโกร...

อ่านต่อ »
1 Like0 Comment
Share
รีวิวก่อนหน้านี้เมื่อ 13 ก.ย. 2020

มาไดร์ผม​ เปลี่ยนทรงผม

อ่านต่อ »