UNIQLO สเปล @ฟิวเจอร์ พาร์ค
เป็นร้านชั้นล่างของzpell ที่มีเสื้อผ้าน่าเดินซื้อ⭐เป็นร้านที่มีเสื้อผ้าลดราคา ⭐มีเครื่องกันหนาวตลอดปี ดีไซน์ เรียบๆแต่ใส่ได้ตลอด⭐ ในส่วนของ ทำเลที่ตั้งก็ถือว่าเหมาะมากอยู่ข้างหน้าสุดของโซน zpell กินเนื้อที่ยาวมองเห็นชัดเลยค่ะ⭐น่าเดินซื้อ⭐คนเยอะแต่ว่าต่อแถวจ่ายเงินไม่นานค่ะ... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo