Lotte Clinic บางบอน
โบท็อกซ์ / PRP / HIFU ไม่ต้องไปไกลร้านอยู่บางบอน 3 ช่วงจะทะลุมา ถ.เอกชัย เป็นตึกแถวห้องเดียว มีที่จอดรถด้านข้างคลีนิค พนง.บริการดีคะ ส่วนคุณหมอมือเบามาก แทบไม่รู้สึกเลยว่าโดนเข็มปักหน้าแล้ว เราห่วงเรื่องรอยช้ำเพราะฉีดทีไรรอยช้ำก็จะขึ้นทุกที หมอเลยเน้นเรื่องรอยช้ำหลังฉีดมากเป็นพิเศษ ประทับใจมากคะ... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo