โปรโมชั่นของร้าน แพนด้า ฮอทพ็อต - Wongnai

โปรโมชั่น Sweet tofu 1 THB ลดเหลือ 1 บาท เมื่อสั่งเมนู 甜豆花/Sweet Tofu
โปรโมชั่น Sweet tofu 1 THB ลดเหลือ 1 บาท เมื่อสั่งเมนู 甜豆花/Sweet Tofu
โปรโมชั่น Chang 25 years 2 get 1 free แถม Chang Beer เมื่อสั่งเมนู  จำนวน 2 ที่
โปรโมชั่น Chang 25 years 2 get 1 free แถม Chang Beer เมื่อสั่งเมนู จำนวน 2 ที่ใช้ได้ถึงวันที่ 29 เม.ย. 2021
โปรโมชั่น Leo beer 2 get 1 free แถม 豹牌啤酒/Leo Beer เมื่อสั่งเมนู  จำนวน 2 ที่
โปรโมชั่น Leo beer 2 get 1 free แถม 豹牌啤酒/Leo Beer เมื่อสั่งเมนู จำนวน 2 ที่ใช้ได้ถึงวันที่ 29 เม.ย. 2021
โปรโมชั่น Sweet tofu 1 get 1 free แถม 甜豆花/Sweet Tofu เมื่อสั่งเมนู  จำนวน 1 ที่
โปรโมชั่น Sweet tofu 1 get 1 free แถม 甜豆花/Sweet Tofu เมื่อสั่งเมนู จำนวน 1 ที่ใช้ได้ถึงวันที่ 30 ส.ค. 2021
โปรโมชั่น Singha Beer 2 get 1 free แถม 狮牌啤酒/Singha Beer เมื่อสั่งเมนู  จำนวน 2 ที่
โปรโมชั่น Singha Beer 2 get 1 free แถม 狮牌啤酒/Singha Beer เมื่อสั่งเมนู จำนวน 2 ที่ใช้ได้ถึงวันที่ 29 เม.ย. 2021
โปรโมชั่น Chang beer 2 get 1 free แถม 象牌啤酒/Chang Beer เมื่อสั่งเมนู  จำนวน 2 ที่
โปรโมชั่น Chang beer 2 get 1 free แถม 象牌啤酒/Chang Beer เมื่อสั่งเมนู จำนวน 2 ที่ใช้ได้ถึงวันที่ 29 เม.ย. 2021
โปรโมชั่น happy birthday ลด 8 % เมื่อสั่งเมนูในหมวด Drinks, Meat, BBQ & Fried, Soup, Vegetables & Noodle, Pork&Beef, Set Menu, Rices
โปรโมชั่น happy birthday ลด 8 % เมื่อสั่งเมนูในหมวด Drinks, Meat, BBQ & Fried, Soup, Vegetables & Noodle, Pork&Beef, Set Menu, Ricesใช้ได้ถึงวันที่ 30 พ.ค. 2021
โปรโมชั่น Student promotion ลด 8 % เมื่อสั่งเมนูในหมวด Drinks, Meat, Dessert, BBQ & Fried, Soup, Vegetables & Noodle, Set Menu, Dimsum, Rices
โปรโมชั่น Student promotion ลด 8 % เมื่อสั่งเมนูในหมวด Drinks, Meat, Dessert, BBQ & Fried, Soup, Vegetables & Noodle, Set Menu, Dimsum, Rices