โปรโมชั่นของร้าน ชาบู คินส์เดอะบูตะ ลาดพร้าว - Wongnai

โปรโมชั่น พุธ เป่ายิ้งฉุบ 5% ลด 5 % เมื่อสั่งเมนู buffet หมู 295+, buffetเนื้อ 395+, adult refill (บุฟเฟ่เนื้อ), เด็ก ( บุฟเฟ่ เนื้อ ), child refill (บุฟเฟ่หมู), child refill (บุฟเฟ่เนื้อ), buffet หมู+เนื้อ PLATINUM 665+, adult refill (บุฟเฟ่หมู), เด็ก (บุฟเฟ่หมู ), เด็ก ( บุฟเฟ่ พรีเมี่ยม )
โปรโมชั่น พุธ เป่ายิ้งฉุบ 5% ลด 5 % เมื่อสั่งเมนู buffet หมู 295+, buffetเนื้อ 395+, adult refill (บุฟเฟ่เนื้อ), เด็ก ( บุฟเฟ่ เนื้อ ), child refill (บุฟเฟ่หมู), child refill (บุฟเฟ่เนื้อ), buffet หมู+เนื้อ PLATINUM 665+, adult refill (บุฟเฟ่หมู), เด็ก (บุฟเฟ่หมู ), เด็ก ( บุฟเฟ่ พรีเมี่ยม )ใช้ได้ถึงวันที่ 11 ม.ค. 2022
โปรโมชั่น วันพุธ เป่ายิ้งฉุบ 10% ลด 10 % เมื่อสั่งเมนู buffet หมู 295+, buffetเนื้อ 395+, adult refill (บุฟเฟ่เนื้อ), เด็ก ( บุฟเฟ่ เนื้อ ), child refill (บุฟเฟ่หมู), child refill (บุฟเฟ่เนื้อ), buffet หมู+เนื้อ PLATINUM 665+, adult refill (บุฟเฟ่หมู), เด็ก (บุฟเฟ่หมู ), เด็ก ( บุฟเฟ่ พรีเมี่ยม )
โปรโมชั่น วันพุธ เป่ายิ้งฉุบ 10% ลด 10 % เมื่อสั่งเมนู buffet หมู 295+, buffetเนื้อ 395+, adult refill (บุฟเฟ่เนื้อ), เด็ก ( บุฟเฟ่ เนื้อ ), child refill (บุฟเฟ่หมู), child refill (บุฟเฟ่เนื้อ), buffet หมู+เนื้อ PLATINUM 665+, adult refill (บุฟเฟ่หมู), เด็ก (บุฟเฟ่หมู ), เด็ก ( บุฟเฟ่ พรีเมี่ยม )ใช้ได้ถึงวันที่ 11 ม.ค. 2022
โปรโมชั่น วันพุธ เป่ายิ้งฉุบ 50% ลด 50 % เมื่อสั่งเมนู buffet หมู 295+, buffetเนื้อ 395+, adult refill (บุฟเฟ่เนื้อ), เด็ก ( บุฟเฟ่ เนื้อ ), child refill (บุฟเฟ่หมู), child refill (บุฟเฟ่เนื้อ), buffet หมู+เนื้อ PLATINUM 665+, adult refill (บุฟเฟ่หมู), เด็ก (บุฟเฟ่หมู ), เด็ก ( บุฟเฟ่ พรีเมี่ยม )
โปรโมชั่น วันพุธ เป่ายิ้งฉุบ 50% ลด 50 % เมื่อสั่งเมนู buffet หมู 295+, buffetเนื้อ 395+, adult refill (บุฟเฟ่เนื้อ), เด็ก ( บุฟเฟ่ เนื้อ ), child refill (บุฟเฟ่หมู), child refill (บุฟเฟ่เนื้อ), buffet หมู+เนื้อ PLATINUM 665+, adult refill (บุฟเฟ่หมู), เด็ก (บุฟเฟ่หมู ), เด็ก ( บุฟเฟ่ พรีเมี่ยม )ใช้ได้ถึงวันที่ 11 ม.ค. 2022
โปรโมชั่น สะสม Point 10 Free 1 ลด 295 บาท เมื่อสั่งเมนู buffet หมู 295+, buffetเนื้อ 395+, buffet หมู+เนื้อ PLATINUM 665+
โปรโมชั่น สะสม Point 10 Free 1 ลด 295 บาท เมื่อสั่งเมนู buffet หมู 295+, buffetเนื้อ 395+, buffet หมู+เนื้อ PLATINUM 665+ใช้ได้ถึงวันที่ 17 พ.ย. 2021
โปรโมชั่น โปรวันเกิดลด 50% สำหรับคนเกิด ฟรีฮันนี้โทส เบิร์ดเดย์ ลด 147 - 332 บาท เมื่อสั่งเมนู buffet หมู 295+
โปรโมชั่น โปรวันเกิดลด 50% สำหรับคนเกิด ฟรีฮันนี้โทส เบิร์ดเดย์ ลด 147 - 332 บาท เมื่อสั่งเมนู buffet หมู 295+ใช้ได้ถึงวันที่ 29 ธ.ค. 2021