เมนูของร้าน มาดาม คลาสสิก ศัลยกรรมตกแต่ง (Madame Classique) อ่อนนุช 30
เสริมคาง โดย มาดามคลาสสิก (Madame Classique
อีกตัวอย่างของ "การเสริมคาง" กับคนไข้ชายนะคะความสมส่วนของมิติบนใบหน้าระหว่าง "ความกว้าง" และ "ความยาว" จะส่งผลต่อความสวยงามดูดีของใบหน้าเป็นอย่างมากเลยนะคะ โดยเฉพาะคนที่มีลักษณะหน้าแป้น หน้ากว้าง คางทู่ จะทำให้ความกว้างของใบหน้ามีระยะที่มากกว่าความยาว จนส่งผลให้ใบหน้าดูกลมบานค่ะ "การเสริมคาง" ถือเป็นอีกวิธีที่ช่วยในการปรับแต่งมิติของใบหน้าให้สัดส่วนระหว่างระยะทางด้านความยาว และความกว้างของใบหน้ามีความลงตัวมากขึ้น โดยการเพิ่มระยะในบริเวณของใบหน้าส่วนล่าง (คางยาวขึ้น) รวมถึงการปรับแต่งรูปทรงของคางให้มีความเป็นตัววี (V-shape) มีความเรียวแหลม ก็จะเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับใบหน้าได้อย่างมากเลยค่ะ... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
photo