ARAYANA SPA เชียงใหม่
สปาเชียงใหม่ แนวล้านนาอีกหนึ่งสปา ที่น่าแนะนำให้เพื่อนๆมาสัมผัสถึงความเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นคนเมือง หรือคนเหนือบ้านเฮา โดยนำสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นงานตกแต่งภายใน และงานภูมิทัศน์ นำเสนอถึงวิถีความเป็นอยู่ของคนพื้นถิ่น โดยผสมผสานหัตถเวชกรรมไทยล้านนา ให้ผ่อนคลายอย่าง กลมกลืน... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo