1. อุดฟัน • ข้อดีที่เห็นได้ชัดของการอุดฟันสีเหมือนฟันจะเป็นเรื่องความสวยงาม ไม่สะดุดตา ร้าน ศาลาแดง ซ.1 ทันตกรรม (SDC1st Dentist)
เมนูของร้าน ศาลาแดง ซ.1 ทันตกรรม (SDC1st Dentist)
อุดฟันข้อดีที่เห็นได้ชัดของการอุดฟันสีเหมือนฟันจะเป็นเรื่องความสวยงาม ไม่สะดุดตา
อุดฟันสีเหมือนฟัน (Composite filling)ลักษณะอาการของโรคฟันผุในระยะเริ่มแรกจะพบเป็นรอยสีดำตามหลุมและร่องฟันไม่มีอาการ เมื่อการผุลุกลามมากขึ้น จะทำให้เป็นรู และมีอาการเสียวฟัน เมื่อรับประทานของเย็นจัด จนกระทั่งเกิดอาการปวดฟัน เมื่อรูผุถึงประสาทฟัน ถ้าปล่อยทิ้งไว้ ฟันจะผุจนกระทั่งเหลือแต่รากฟัน ฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร ก็ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ เพราะอาจเกิดฝีหนองที่ปลายรากฟัน ซึ่งเป็นช่องทางให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ ข้อสังเกตุว่าฟันจะผุหรือเปล่า คือ มีรอยสีน้ำตาลที่ผิวฟัน,ฟันเป็นรู,เศษอาหารติดบ่อย,ปวดฟัน,เสียวฟันเวลาทานหวาน,ร้อน,เย็นจัด มีอาการปรึกษาหมอฟันด่วน... อ่านต่อ
12 Likes0 Comment
LikeShare
photo