1. รวมรูป ร้านอาหาร คุณแดงก๋วยจั๊บญวน (khun Dang Guay Jab Yuan) ท่าพระอาทิตย์ - บางลำภู โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน คุณแดงก๋วยจั๊บญวน - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคาหรือสมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ