1. ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว

เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ ยอดนิยม

ค้นหาตามระยะห่างจาก
เพิ่มเติม
วัดพระสิงห์
4.5
66 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#2 จาก 163 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
One Nimman
4.1
93 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#1 จาก 8 ห้างสรรพสินค้า ในจังหวัดเชียงใหม่
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
วัดอุโมงค์ (วัดสวนพุทธธรรม)
4.3
104 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#3 จาก 163 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
4.4
77 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#5 จาก 163 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
ถนนคนเดินท่าแพ
4.2
49 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#1 จาก 124 ตลาดนัด/ถนนคนเดิน ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
บ้านข้างวัด
3.9
64 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#3 จาก 23 ศูนย์การเรียนรู้ ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
ประตูท่าแพ
3.9
72 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#1 จาก 8 เชิงประวัติศาสตร์ ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
4.4
43 รีวิวปิดอยู่
ค่าเข้าชม: ฿ 20/คน
#1 จาก 2 พระราชวัง ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
สัมผัสความหนาว
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่
4.0
52 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#4 จาก 124 ตลาดนัด/ถนนคนเดิน ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
ตลาดวโรรส
3.9
53 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#5 จาก 124 ตลาดนัด/ถนนคนเดิน ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
สวนสัตว์เชียงใหม่
4.1
52 รีวิวปิดอยู่
ค่าเข้าชม: ฿ 100/คน
#1 จาก 6 สวนสัตว์ ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
Rustic Market
4.2
32 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#6 จาก 124 ตลาดนัด/ถนนคนเดิน ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
จุดชมวิวดอยปุย
3.9
50 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#3 จาก 15 ภูเขา ในจังหวัดเชียงใหม่
สัมผัสชุมชน
สัมผัสความหนาว
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
4.1
35 รีวิวปิดอยู่
ค่าเข้าชม: ฿ 300/คน
#2 จาก 6 สวนสัตว์ ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
แกรนด์ แคนยอน เชียงใหม่ (หางดง)
3.4
51 รีวิวปิดอยู่
ค่าเข้าชม: ฿ 300/คน
#5 จาก 56 จุดชมวิว ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
วัดผาลาด
4.3
26 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#14 จาก 163 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
อนุสาวรีย์สามกษัตริย์
3.8
40 รีวิวเปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#2 จาก 4 อนุสาวรีย์/รูปปั้น ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ เชียงใหม่
4.0
17 รีวิวปิดอยู่
ค่าเข้าชม: ฿ 200/คน
#1 จาก 30 พิพิธภัณฑ์ ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
เชียงใหม่ซูอควาเรียม
3.9
13 รีวิวปิดอยู่
ค่าเข้าชม: ฿ 220/คน
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
เชียงใหม่ไนท์บาซาร์
3.6
20 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#2 จาก 8 ห้างสรรพสินค้า ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
ย้อนกลับถัดไป
หาสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการไม่เจอเหรอครับ
เพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ใน Wongnai