1. ค้นหาร้าน

สัมผัสความหนาว ยอดนิยม

ค้นหาตามระยะห่างจาก
เพิ่มเติม
4.6
178 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
เที่ยวได้ทั้งปี
4.3
91 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

แม่ออน, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
สัมผัสชุมชน
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
4.0
157 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

แม่ริม, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
เที่ยวได้ทั้งปี
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
4.5
108 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 50/คน
เปิดอยู่

จอมทอง, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
เที่ยวได้ทั้งปี
เหนือฉ่ำใจ ใต้สุดฟิน
4.7
78 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 100/คน
เปิดอยู่

แม่แจ่ม, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
4.6
33 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 20/คน

เชียงดาว, เชียงใหม่
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
4.1
49 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

แม่แตง, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
4.3
38 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

แม่ริม, เชียงใหม่
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
4.4
31 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

แม่วาง, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
4.4
43 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 20/คน
เปิดอยู่

หางดง, เชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
เที่ยวได้ทั้งปี
สัมผัสความหนาว
4.4
44 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

ฝาง, เชียงใหม่
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
3.9
54 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
สัมผัสความหนาว
สัมผัสชุมชน
4.0
48 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

ฮอด, เชียงใหม่
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
4.2
25 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 40/คน
เปิดอยู่

แม่แตง, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
4.0
21 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม

ฝาง, เชียงใหม่
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
3.9
15 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

กัลยาณิวัฒนา, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
4.2
13 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

อมก๋อย, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
4.1
11 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 50/คน
เปิดอยู่

ฝาง, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
4.1
11 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

เชียงดาว, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
4.3
6 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

แม่ออน, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
หาสถานที่ที่ต้องการไม่เจอเหรอครับ
เพิ่มสถานที่ใหม่ใน Wongnai

ค้นหาจากแผนที่