1. ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว

สัมผัสชุมชน ยอดนิยม

ค้นหาตามระยะห่างจาก
เพิ่มเติม
บ้านป่าบงเปียง
4.6
36 รีวิวกำลังจะปิด
ไม่มีค่าเข้าชม
สัมผัสชุมชน
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
จุดชมวิวดอยปุย
3.9
58 รีวิวเปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
สัมผัสชุมชน
สัมผัสความหนาว
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ขุนแปะ
ค่าเข้าชม: ฿ 30/คน
สัมผัสชุมชน
สัมผัสความหนาว
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
บ้านแม่กลางหลวง
4.1
31 รีวิวกำลังจะปิด
ไม่มีค่าเข้าชม
สัมผัสชุมชน
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
บ้านถวาย
3.4
17 รีวิวกำลังจะปิด
ไม่มีค่าเข้าชม
สัมผัสชุมชน
บ้านผาหมอน
เปิดอยู่
สัมผัสชุมชน
ปางมะโอ
สัมผัสชุมชน
ชุมชนวัดเกต
กำลังจะปิด
ไม่มีค่าเข้าชม
สัมผัสชุมชน
บ้านปางไฮ
สัมผัสชุมชน
บ้านเเม่กำปอง
เปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
สัมผัสชุมชน
สัมผัสความหนาว
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่

ค้นหาจากแผนที่