1. ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว

สัมผัสความหนาว ยอดนิยม

คะแนน
ค้นหาตามระยะห่างจาก
เพิ่มเติม
4.1
204 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

แม่ริม, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
เที่ยวได้ทั้งปี
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
4.6
129 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 50/คน
เปิดอยู่

จอมทอง, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
เที่ยวได้ทั้งปี
เหนือฉ่ำใจ ใต้สุดฟิน
4.6
207 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
เที่ยวได้ทั้งปี
4.5
41 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 20/คน

เชียงดาว, เชียงใหม่
20 ที่เที่ยวมาแรงทั่วไทย เที่ยวยังไงให้โลกจำ!
20 ที่เที่ยวไทย สนุกได้ไม่ซ้ำ
สัมผัสความหนาว
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
4.7
92 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 100/คน
เปิดอยู่

แม่แจ่ม, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
4.1
66 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

แม่แตง, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
4.5
34 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
กำลังจะปิด

แม่วาง, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
4.5
46 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

ฝาง, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
4.3
40 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

แม่ริม, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
4.1
22 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

จอมทอง, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
4.3
46 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 20/คน
ปิดอยู่

หางดง, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
4.1
50 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

ฮอด, เชียงใหม่
20 ที่เที่ยวมาแรงทั่วไทย เที่ยวยังไงให้โลกจำ!
20 ที่เที่ยวไทย สนุกได้ไม่ซ้ำ
สัมผัสความหนาว
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
3.9
60 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
สัมผัสชุมชน
สัมผัสความหนาว
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
4.3
10 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 30/คน

จอมทอง, เชียงใหม่
สัมผัสชุมชน
สัมผัสความหนาว
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
4.2
29 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 40/คน
เปิดอยู่

แม่แตง, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
4.4
15 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

อมก๋อย, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
4.2
13 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

เชียงดาว, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
4.1
22 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม

ฝาง, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
4.2
14 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 50/คน
เปิดอยู่

ฝาง, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
4.3
7 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

แม่ออน, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว

ค้นหาจากแผนที่