1. ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว

เที่ยวได้ทั้งปี ยอดนิยม

คะแนน
ค้นหาตามระยะห่างจาก
เพิ่มเติม
4.1
211 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

#1 จาก 68 อุทยานและธรรมชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่
แม่ริม, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
เที่ยวได้ทั้งปี
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
4.6
219 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

#1 จาก 166 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
เที่ยวได้ทั้งปี
4.6
133 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 50/คน
ปิดอยู่

#2 จาก 25 ภูเขา ในจังหวัดเชียงใหม่
จอมทอง, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
เที่ยวได้ทั้งปี
เหนือฉ่ำใจ ใต้สุดฟิน
4.3
130 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

#3 จาก 166 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
4.3
136 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 40/คน
ปิดอยู่

#2 จาก 68 อุทยานและธรรมชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่
แม่ริม, เชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
4.0
91 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

#2 จาก 18 ศูนย์การเรียนรู้ ในจังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
4.5
95 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

#5 จาก 166 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
4.6
84 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

#6 จาก 166 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
4.0
92 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

#3 จาก 62 จุดชมวิว ในจังหวัดเชียงใหม่
แม่ริม, เชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
4.0
89 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

#1 จาก 10 เชิงประวัติศาสตร์ ในจังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ

ค้นหาจากแผนที่