สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ในเมืองเชียงใหม่

ค้นหาตามระยะห่างจาก
เพิ่มเติม
One Nimman
4.2
118 รีวิวเปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#1 จาก 11 ห้างสรรพสินค้า ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
วัดอุโมงค์ (วัดสวนพุทธธรรม)
4.3
120 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#2 จาก 160 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
4.5
198 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#3 จาก 160 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
เที่ยวได้ทั้งปี
บ้านข้างวัด
3.9
85 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#2 จาก 21 ศูนย์การเรียนรู้ ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
ประตูท่าแพ
3.9
83 รีวิวเปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#1 จาก 10 เชิงประวัติศาสตร์ ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
วัดพระสิงห์
4.5
78 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#4 จาก 160 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
4.2
64 รีวิวปิดอยู่
ค่าเข้าชม: ฿ 100/คน
#3 จาก 76 อุทยานและธรรมชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่
4.0
61 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#3 จาก 125 ตลาดนัด/ถนนคนเดิน ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
Rustic Market
4.2
34 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#4 จาก 125 ตลาดนัด/ถนนคนเดิน ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
สวนสัตว์เชียงใหม่
4.1
60 รีวิวปิดอยู่
ค่าเข้าชม: ฿ 100/คน
#1 จาก 6 สวนสัตว์ ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
4.4
91 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#10 จาก 160 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
ตลาดวโรรส
3.9
56 รีวิวเปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#5 จาก 125 ตลาดนัด/ถนนคนเดิน ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
ถนนคนเดินท่าแพ
4.3
57 รีวิวเปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#6 จาก 125 ตลาดนัด/ถนนคนเดิน ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
จุดชมวิวดอยปุย
3.9
58 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#3 จาก 29 ภูเขา ในจังหวัดเชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
สัมผัสชุมชน
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
วัดผาลาด
4.4
32 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#11 จาก 160 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ

ค้นหาจากแผนที่