สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ในเมืองพิษณุโลก

คะแนน
ค้นหาตามระยะห่างจาก
เพิ่มเติม
4.8
48 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก
4.8
5 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก
4.3
4 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม

เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก
4.8
2 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก
4.0
3 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก
4.0
3 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก
3.8
7 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก
4.0
3 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม

เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก
5.0
1 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม

เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก
4.0
1 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก
4.0
1 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก
4.0
1 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 200/คน

เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก
4.0
2 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก
4.0
1 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก
4.0
1 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม

เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก
ควายยิ้มต้อนรับ
จุดเด่นมีฟางปั้นเป็นรูปควายยิ้มน่ารัก
จอดรถลงเดินเข้ามาชมพื้นที่ด้านใน
มะเขือพวงยาว
สวนเกษตรปลูกผักชนิดต่างๆ
3.8
2 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม

เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก

ค้นหาจากแผนที่