1. รวมรูป ร้าน Penguin Eat Shabu (เพนกวินกินชาบู) โดยสมาชิก
Penguin Eat Shabu

ชาบู/สุกี้ยากี้/หม้อไฟ

รูปทั้งหมดของร้าน Penguin Eat Shabu (เพนกวินกินชาบู)