1. โปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิก Wongnai

โปรโมชั่นร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ที่พัก และตั๋วเครื่องบิน

ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหาร ไม่รวมเครื่องดื่ม เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น)ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร ไม่รวมเครื่องดื่ม (เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น)ส่วนลด 10% เมื่อซื้อขนมเปี๊ยะตั้งเซ่งจั้ว 300 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป เมื่อชำระด้วยเงินสดส่วนลด 10% เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (เฉพาะโซนคาเฟ่)ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อทานอาหารที่ร้านเท่านั้นส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อทานอาหารที่ร้านเท่านั้นส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อทานอาหารที่ร้านเท่านั้นส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร เมื่อชำระด้วยเงินสด (ไม่รวมเครื่องดื่ม และห้อง VIP)ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารส่วนลด 10% เมื่อทานอาหารที่ร้านเท่านั้นส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (ไม่รวมเครื่องดื่มและของหวาน)ส่วนลด 10% เมื่อซื้ออาหารกลับบ้าน หรือส่วนลด 20% เมื่อทานอาหารที่ร้านเท่านั้นส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารเเละเครื่องดื่มส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร (ไม่รวมเครื่องดื่ม) เมื่อทานอาหารที่ร้านเท่านั้นส่วนลด 10% เมื่อทานอาหารที่ร้านเท่านั้นส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร (ไม่รวมงานเลี้ยง และสั่งกลับบ้าน) เมื่อชำระด้วยเงินสดส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร เมื่อทานอาหารที่ร้านเท่านั้นส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม (เฉพาะทานที่ร้านและซื้อกลับบ้าน)ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม (เฉพาะทานที่ร้านและซื้อกลับบ้าน)ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหารเท่านั้น ไม่รวมเครื่องดื่ม (เฉพาะทานที่ร้านและซื้อกลับบ้าน)ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหาร (เฉพาะทานที่ร้านและซื้อกลับบ้าน)ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหาร (เฉพาะทานที่ร้านและซื้อกลับบ้าน)ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหาร เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น)ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหาร เมื่อทานครบ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (เฉพาะทานที่ร้านและซื้อกลับบ้าน)ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหาร เมื่อทานครบ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น)ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหารเท่านั้น ไม่รวมเครื่องดื่ม เมื่อทานครบ 600 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (เฉพาะทานที่ร้านและซื้อกลับบ้าน)ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหารเท่านั้น ไม่รวมเครื่องดื่ม (เฉพาะทานที่ร้านและซื้อกลับบ้าน)ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหารเท่านั้น ไม่รวมเครื่องดื่ม (เฉพาะทานที่ร้านและซื้อกลับบ้าน)ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหาร เมนู A la carte ไม่รวมเครื่องดื่ม (เฉพาะทานที่ร้านและซื้อกลับบ้าน)ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหาร (เฉพาะทานที่ร้านและซื้อกลับบ้าน)