1. โปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิก Wongnai

โปรโมชั่นร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ที่พัก และตั๋วเครื่องบิน

ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อทานครบ 400 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (ไม่รวมโปรโมชั่นอื่นๆของทานร้าน)ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อทานครบ 400 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (ไม่รวมโปรโมชั่นอื่นๆของทานร้าน)ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อทานครบ 400 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (ไม่รวมโปรโมชั่นอื่นๆของทานร้าน)ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อทานครบ 400 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (ไม่รวมโปรโมชั่นอื่นๆของทานร้าน)ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อทานครบ 400 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (ไม่รวมโปรโมชั่นอื่นๆของทานร้าน)ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อทานครบ 400 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (ไม่รวมโปรโมชั่นอื่นๆของทานร้าน)ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อทานครบ 400 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (ไม่รวมโปรโมชั่นอื่นๆของทานร้าน)ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหาร เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (ไม่รวมเครื่องดื่มและโปรโมชั่นอื่นๆของทางร้าน)ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหาร เมื่อทานครบ 1000 บาท/เซลล์สลิป (ไม่รวมเครื่องดื่ม)ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหาร เมื่อทานครบ 1000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (ไม่รวมเครื่องดื่มและโปรโมชั่นอื่นๆของทางร้าน)ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหาร เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 800 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป (ไม่รวมเครื่องดื่ม)ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อทานครบ 800 บาท /เซลล์สลิป (ไม่รวมโปรโมชั่นอื่นๆของทางร้านและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหาร A La Carte เมื่อทานครบ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (ไม่รวมเครื่องดื่ม)ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อทานครบ 1000 บาท/เซลล์สลิป (ไม่รวมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของทางร้าน)ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหาร และเครื่องดื่ม เมื่อทานครบ 350 บาท/เซลล์สลิป (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนหักส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆและส่วนลดสมาชิก)ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหาร และเครื่องดื่ม เมื่อทานครบ 350 บาท/เซลล์สลิป (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนหักส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆและส่วนลดสมาชิก)ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหาร และเครื่องดื่ม เมื่อทานครบ 350 บาท/เซลล์สลิป (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนหักส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆและส่วนลดสมาชิก)ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหาร และเครื่องดื่ม เมื่อทานครบ 350 บาท/เซลล์สลิป (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนหักส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆและส่วนลดสมาชิก)ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหาร และเครื่องดื่ม เมื่อทานครบ 350 บาท/เซลล์สลิป (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนหักส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆและส่วนลดสมาชิก)ส่วนลด 10%สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อทานครบ 800 บาท /เซลล์สลิป (ไม่รวมโปรโมชั่นอื่นๆของทางร้านและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหาร เมื่อทานครบ 600 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (ไม่รวมเครื่องดื่ม)รับฟรีเมนู nest มูลค่า 490 บาท* เมื่อทานคอร์ส Nordic elements มูลค่า 2,950 บาท /เซลล์สลิปรับฟรีเมนู Strawberry Eton Mess 1 ที่ มูลค่า 424 บาท*ส่วนลด 10% สำหรับอาหาร เมนู อะลาคาร์ท และเครื่องดื่ม /เซลล์สลิปส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร /เซลล์สลิป (ไม่รวมเครื่องดื่ม และโปรโมชั่นอื่นๆของทางร้าน)ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร เมื่อทานครบ 2,000 บาทขึ้นไป /เซลล์สลิป (ไม่รวมเครื่องดื่มและเซอร์วิตชาร์จ)ส่วนลด 5% สำหรับคอร์สโอมากาเสะ 6,500 บาทขึ้นไป เมื่อทานอาหารขั้นต่ำ ครบ 10,000 บาท / เซลล์สลิปรับฟรีเมนู Berry Panna Cotta จำนวน 1 ที่ เมื่อทาน [Premium Courses] 1,599 ขึ้นไป / เซลล์สลิปส่วนลด 5% สำหรับคอร์ส Omakase /เซลล์สลิปส่วนลด 10% สำหรับอาหาร เมนู และเครื่องดื่ม สำหรับเมนู อะลาคาร์ท และ standard afternoon tea /เซลล์สลิป (ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ )