ใช้ได้ถึง31 ธ.ค. 2017
รายละเอียด
  • มา 4 จ่าย 3* เฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์ ก่อน 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) (เฉพาะบัตรเครดิตกรุงศรี และบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน)