ใช้ได้ถึง31 ธ.ค. 2017
รายละเอียด
  • ส่วนลด 15%* สำหรับอาหาร และเครื่องดื่ม เมื่อใช้คะแนนแลกเท่ากับยอดใช้จ่าย (ยกเว้น บัตร first choice)