CITIBANKCITIBANK
Tiny Cup Café
Tiny Cup Café
รับฟรีสโคนมูลค่าสูงสุด 75 บาท เมื่อทานครบ 1,000 บาท /เซลล์สลิป (จำกัด 1 ชิ้น /บัตรฯ /โต๊ะ /เซลล์สลิป)
ใช้ได้ถึง 30 พ.ย. 2017
รายละเอียด
*รับฟรีสโคนมูลค่าสูงสุด 75 บาท เมื่อทานครบ 1,000 บาท /เซลล์สลิป (จำกัด 1 ชิ้น /บัตรฯ /โต๊ะ /เซลล์สลิป)
ร้าน Tiny Cup Café
ซอย สุขุมวิท 55, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 027125112