ใช้ได้ถึง31 ธ.ค. 2017
รายละเอียด
  • แสดงหน้าจอแอพ SCB Easy เพื่อรับส่วนลด
  • เมื่อทานครบ 800 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
  • ไม่รวมเครื่องดื่มและบุฟเฟ่ต์