CITIBANKCITIBANK
Ginza Sushi Ichi
Ginza Sushi Ichi
รับฟรีอาหารจานพิเศษ มูลค่า 250 บาท เมื่อทานครบ 2,000 บาทขึ้นไป /เซลล์สลิป (จำกัด 1 จาน /บัตรฯ /โต๊ะ /เซลล์สลิป)
ใช้ได้ถึง 27 ก.พ. 2018
รายละเอียด
*รับฟรีอาหารจานพิเศษ มูลค่า 250 บาท เมื่อทานครบ 2,000 บาทขึ้นไป /เซลล์สลิป (จำกัด 1 จาน /บัตรฯ /โต๊ะ /เซลล์สลิป)
ร้าน Ginza Sushi Ichi
ถนน เพลินจิต, ปทุมวัน, ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 022500014